http://www.sachild.co.za
g

Carpe Diem Kleurterskool

Untitled Document

Overview

7 Pieterse Place Randburg, Greater Johannesburg 2194

Carpe Diem is sedert Januarie 2008 een van die top kleuterskole in die omgewing wat kinders voorberei vir skool gereedheid en neem maksimum van 30 kinders per jaar om te verseker dat elke kind individuele aandag kry.

 

view phone082 441 8002
View our website here

send message

Description

Ons skool is gebou op Christelike waardes en norme en ons glo in dissipline en werk saam met ouers om hierdie gewoontes aan te kweek.

Die skool is tweetaalig. Ons kinders kom uit Afrikaans en Engelse huisgesinne en elke kind word in hul eie huistaal gehelp deur ons meertalige personeel lede.

Ons neem babas en tot kleuters tot skoolgereedheid. Ons leerplanne is mengsel van 3 verskillende leerplanne maar tog word daar balans tussen leer en speel gehandhaaf om die leer proses pret en effektief te maak.

-Carpe Diem is n skool waar ons jou kind toerus vir die toekoms deur bekwame personeel, puik leerstof in n aangename omgewing. Kinders leer en speel hard en word beloon met liefde, sorg en heerlike etes!

- Naskool sorg

Hierdie diens is slegs op aanvraag beskikbaar vir ouers wat kleuters in ons skool het. Middag etes word voorsien en dan word kinders gehelp om al hul huiswerk te voltooi en vir toetse voor te berei.

- Opsionele aktiwiteite

Die volgende opsionele aktiwiteite is by die skool beskikbaar maar die fooie is nie by die maandelikse skoolfonds ingesluit nie. Stimuzone rekenaar opleiding: Die "Apie Bus" kom besoek ons skool elke Maandag. Daar is ook Dans lessies beskikbaar elke Dinsdag.

Carpe diem open 7h00 en sluit stiptelik om 17h00. Sou u nie u kind betyds kan kom afhaal nie, verwag ons dat u ons voor die tyd skakel om ander reŽlings te tref. Kinders sal slegs afgegee word aan die persone soos deur u ingevul op inskrywing.

Ons het almal groen koring op die land, laat ons jou koring voorberei om eendag suksesvolle oes te lewer!


Carpe Diem has been one of the top Pre schools in the area since January 2008, preparing children for school readiness. We take a maximum of 30 children a year to ensure that every child receives individual attention.Our school is built on Christian values and norms and we believe in discipline and work with parents to cultivate these habits.The school is bilingual from mixed Afrikaans and English households and each child is helped in their own home language by our multilingual staff members.We take babies and toddlers until school ready. Our syllabuses are a mixture of 3 different programs , yet a balance between learning and play is maintained to make the learning process fun and effective.

-Carpe Diem is a school where we equip your child for the future by skilled staff, excellent learning material in a pleasant environment. Children learn and play hard and are rewarded with love, care and delicious meals!

- Aftercare care

This service is only available on request for parents with toddlers in our school. lunch is provided and children are helped to complete all their homework and prepare for tests.

- Optional activities:

The following optional activities are available at the school but the fees are not included in the monthly school fee. Stimuzone Computer Training: The "Apie Bus" come and visits our school every Monday. Dancing lessons are available every Tuesday.

-Carpe diem opens at 7h00 and closes promptly at 17h00. Should you not be able to pick up your child on time, we expect you to contact us beforehand to make other arrangements. Children will only be given to the persons as filled in by your application.We all have green wheat on the land, let's prepare your wheat for a successful harvest!

Photo Gallery

Carpe Diem Kleurterskool

Click here for Slideshow. You can also click on any of the photos to start slideshow.

more photos »

Map Location

 

Complete the form below to contact us.
Please enter the text you see in the image at the left into the textbox. This is required to prevent automated submission of contact requests.

*Verification Code image cannot be displayed